Det kanske sorgerligaste med de här memerna är att de flesta av dem är gjorda av killar som själva är halvasiater. Tänk på det innan du skaffar barn med en asiatisk kvinna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hapa sorg

ras Kommentera
Det kanske sorgerligaste med de här memerna är att de flesta av dem är gjorda av killar som själva är halvasiater. Tänk på det innan du skaffar barn med en asiatisk kvinna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neckbeard fedora-memen är nog en av mina favoriter. Jag är av den fasta övertygelsen att neckbearden inte är en subkultur primärt, utan snarare en människotyp. I en paralell verklighet hade kanske neckbeard fedora-killen varit perfekt avpassad för att segra i kampen för tillvaron, och hela mänskligheten hade gradvis, genom selektion, utvecklats till fedorabärande ateister med monoton röst och taskig stilkänsla. Att vi inte lever i den tidslinjen ska vi alla vara mycket tacksamma för...
 
 
 
 

Neckbeard fedora

shit posting Kommentera
Neckbeard fedora-memen är nog en av mina favoriter. Jag är av den fasta övertygelsen att neckbearden inte är en subkultur primärt, utan snarare en människotyp. I en paralell verklighet hade kanske neckbeard fedora-killen varit perfekt avpassad för att segra i kampen för tillvaron, och hela mänskligheten hade gradvis, genom selektion, utvecklats till fedorabärande ateister med monoton röst och taskig stilkänsla. Att vi inte lever i den tidslinjen ska vi alla vara mycket tacksamma för...