Det går inte bra för Miljöpartiet. Partiet har nästan halverat sitt medlemsantal sedan valet 2014 – från 20,000 till runt 10,000. I över 50 kommuner har man nu så få medlemmar att man inte klarar av att ställa upp i kommunfullmäktigevalen.

 

Man har gått från:

 

 

 

Till:

 

 

Inom den svenskvänliga oppositionen har miljöpartiet länge varit ett rött skynke.

 

Men i takt med att Miljöpartiet har tvingats kompromissa, och migrationspolitiken har skärpts upp, har vreden allt mer flyttats över från Miljöpartiet till Annie Lööf och Centerpartiet. Förskjutningen av fokus är begripligt, särskilt med tanke på att Centerpartiet har ökat rejält i opinionsundersökningarna, och Miljöpartiet har minskat i samma takt – i alla fall fram tills nyligen.

 

Att släppa fokuset på Miljöpartiet är emellertid ett misstag. Tvärtom är det mer angeläget nu än någonsin att få ut partiet ur riksdagen. Jag ska förklara varför.

 

Vid sidan av Feministiskt initiativ – som av allt att döma har neutraliserats under den gångna mandatperioden, och därför kommer förbli utanför riksdagen efter valet i höst – är Miljöpartiet det parti som har visat sig vara beredd att gå absolut längst när det kommer till att förstöra Sverige medels invandring. Miljöpartiet har inte mindre än två gånger hotat att utlösa regeringskris för att upprätthålla, och förvärra, Sverige ansvarslösa invandringspolitik. Trots partiets namn har man aldrig ens varit i närheten av att visa samma kompromisslöshet i förhandlingarna på miljöområdet , som man har gjort när det kommer till att öka den miljöfarliga massinvandringen. Det säger en del.

 

Första gången Miljöpartiet hotade att utlösa regeringskris var i samband med budgetförhandlingarna 2005, då man tillsammans med Vänsterpartiet hotade att hoppa av förhandlingarna om man inte fick igenom en amnesti för så kallade ”gömda”. Uppgörelsen resulterade i 17,000 uppehållstillstånd och bidrog, enligt många, till att göra Sverige till en populär produkt för flyktingsmugglare att sälja utomlands.

 

Nästa gång Miljöpartiet var i farten var under den så kallade migrationsuppgörelsen med alliansen 2011. Här var det visserligen inte frågan om att utlösa en kris, men man får ändå betänka fräckheten man trots allt visade mot sina samarbetspartners i Socialdemokraterna, genom att hjälpa till att få igenom reformer på arbetskraftsinvandringsområdet mot S vilja, i sammarbete med sossarnas huvudmotståndare. En fräckhet som socialdemokraterna inte heller hade någon möjlighet att bestraffa på grund av Miljöpartiets strategiska mittenposition i svensk politik. Hursomhelst ledde uppgörelsen till en rejäl liberalisering av invandringspolitiken, och bidrog tveklöst till att göra Sverige till en hett eftertraktad destination under asylkrisen 2015.

 

Och nu senast hotade partiet, enligt uppgift, med att avsluta samarbetet med Socialdemokraterna om man inte fick igenom, den av allt att döma oapplicerbara, ”gymnasielagen”

 

Vi har alltså att göra med ett enfrågeparti, och den fråga partiet driver, namnet till trots, är inte miljöfrågan. Partiet rör sig också tämligen lätt över blockgränserna, vilket gör att partiet har större möjligheter att få igenom sin politik, oavhängigt om partiet befinner sig i opposition eller sitter vid regeringsmakten. Det enda parti som vore farligare att få in i riksdagen, enligt min mening, är feministiskt initiativ. Dels för att F! har en ännu mer destruktiv ideologi, och dels för att det är tabubelagt i Sverige att gå emot feminismen; hade partiet väl kommit in hade vi snart sett både borgerliga och socialistiska partier anpassa sig efter partiets intersektionella agenda. Ett F! i riksdagen hade inneburit en allvarlig diskusförskjutning till det sämre.

 

 

På samma sätt skulle det innebära en rejäl förskjutning av diskursen, och realpolitiken, till det bättre om Miljöpartiet åkte ur riksdagen. Jag vill mena att Vänsterpartiet och Centerpartiet, som har växt rejält genom att fånga upp den flyktingvänliga opinionen, är betydligt mindre farliga än Miljöpartiet.

 

Vänsterpartiet kommer aldrig bidra till att släppa fram en borgerlig regering, vilket gör att de, även om partiet blir stort det här valet, redan kraftigt har kringskurit sin förhandlingsposition visavi Socialdemokraterna. Ser man till partiets historia är det också främst kring välfärdsfrågor som partiet har kämpat i förhandlingarna. Det är rimligt att tro att partiet inte hade lyft frågan om amnesti om inte Miljöpartiet hade tagit insiativet 2005. Vänsterpartiet är inte ett parti som på allvar strävar efter makt. Istället anser partiet att det är dess uppgift att stå upp för vissa grundläggande socialistiska och solidariska principer– frågor rörande finansiering och så vidare bevärdiga man sig inte med, det viktiga är att man bibehåller sin roll som ”påtryckare” .

 

– ”Jaså Miljöpartiet vill ha amnesti, ja men då vill vi också ha det – vi ställer krav, vi är solidariska”

 

Men Vänsterpartiets hjärtat slår trots allt främst för välfärdsfrågor, och det är kring dessa som eventuella förhandlingar med S kommer ske. Sossarna kommer troligen inte heller går med på några ytterliga liberaliseringar av migrationspolitiken, som saker ser ut idag.

 

Centerpartiet har tre alternativ efter september i år:

 

  1. Svika sina invandringsvurmande väljare genom att sätta sig i en Alliansregering där moderaternas migrationspolitik kommer gälla, då det är detta krav som SD har ställt för att inte blockera Kristersson som statsminister.

  2. Släppa igenom en moderat enpartiregering, och slippa ta det direkta ansvaret för att svika in sina invandringsvurmande väljare.

  3. Bilda regering tillsammans med socialdemokraterna + några ytterligare mittenpartier, och därmed svika sina nyliberala väljare.

 

Oavsett vilket alternativ som realiseras, kommer väljarnas romans med Annie Lööf och Centerpartiet snabbt svalna hösten 2018.

 

Alltså förblir det ännu stukade Miljöpartiet det främsta hotet mot Sverige och det svenska folket.

 

Därför blir min uppmaning följande fram till valet 9 september: sänk Miljöpartiet! Använd de kanaler och resurser ni har för att mema sönder partiet. Påminn som islamismen. Påminn partiets svikna kärnväljare om sveket i asylfrågan – var inte rädda för att driva väljarna i famnen på Centern och Vänstern; de gör mindre skada där än hos MP. Gör allt ni kan får att få bort detta destruktiva parti från svensk politik.

 

Lycka till!

 

 

 Gör Gustav ledsen i ögat!

 

 

 

Källor: 1, 2, 3, 4.

Tankar inför valet – Miljöpartiet ska ut ur riksdagen!

politik Kommentera
 

Det går inte bra för Miljöpartiet. Partiet har nästan halverat sitt medlemsantal sedan valet 2014 – från 20,000 till runt 10,000. I över 50 kommuner har man nu så få medlemmar att man inte klarar av att ställa upp i kommunfullmäktigevalen.

 

Man har gått från:

 

 

 

Till:

 

 

Inom den svenskvänliga oppositionen har miljöpartiet länge varit ett rött skynke.

 

Men i takt med att Miljöpartiet har tvingats kompromissa, och migrationspolitiken har skärpts upp, har vreden allt mer flyttats över från Miljöpartiet till Annie Lööf och Centerpartiet. Förskjutningen av fokus är begripligt, särskilt med tanke på att Centerpartiet har ökat rejält i opinionsundersökningarna, och Miljöpartiet har minskat i samma takt – i alla fall fram tills nyligen.

 

Att släppa fokuset på Miljöpartiet är emellertid ett misstag. Tvärtom är det mer angeläget nu än någonsin att få ut partiet ur riksdagen. Jag ska förklara varför.

 

Vid sidan av Feministiskt initiativ – som av allt att döma har neutraliserats under den gångna mandatperioden, och därför kommer förbli utanför riksdagen efter valet i höst – är Miljöpartiet det parti som har visat sig vara beredd att gå absolut längst när det kommer till att förstöra Sverige medels invandring. Miljöpartiet har inte mindre än två gånger hotat att utlösa regeringskris för att upprätthålla, och förvärra, Sverige ansvarslösa invandringspolitik. Trots partiets namn har man aldrig ens varit i närheten av att visa samma kompromisslöshet i förhandlingarna på miljöområdet , som man har gjort när det kommer till att öka den miljöfarliga massinvandringen. Det säger en del.

 

Första gången Miljöpartiet hotade att utlösa regeringskris var i samband med budgetförhandlingarna 2005, då man tillsammans med Vänsterpartiet hotade att hoppa av förhandlingarna om man inte fick igenom en amnesti för så kallade ”gömda”. Uppgörelsen resulterade i 17,000 uppehållstillstånd och bidrog, enligt många, till att göra Sverige till en populär produkt för flyktingsmugglare att sälja utomlands.

 

Nästa gång Miljöpartiet var i farten var under den så kallade migrationsuppgörelsen med alliansen 2011. Här var det visserligen inte frågan om att utlösa en kris, men man får ändå betänka fräckheten man trots allt visade mot sina samarbetspartners i Socialdemokraterna, genom att hjälpa till att få igenom reformer på arbetskraftsinvandringsområdet mot S vilja, i sammarbete med sossarnas huvudmotståndare. En fräckhet som socialdemokraterna inte heller hade någon möjlighet att bestraffa på grund av Miljöpartiets strategiska mittenposition i svensk politik. Hursomhelst ledde uppgörelsen till en rejäl liberalisering av invandringspolitiken, och bidrog tveklöst till att göra Sverige till en hett eftertraktad destination under asylkrisen 2015.

 

Och nu senast hotade partiet, enligt uppgift, med att avsluta samarbetet med Socialdemokraterna om man inte fick igenom, den av allt att döma oapplicerbara, ”gymnasielagen”

 

Vi har alltså att göra med ett enfrågeparti, och den fråga partiet driver, namnet till trots, är inte miljöfrågan. Partiet rör sig också tämligen lätt över blockgränserna, vilket gör att partiet har större möjligheter att få igenom sin politik, oavhängigt om partiet befinner sig i opposition eller sitter vid regeringsmakten. Det enda parti som vore farligare att få in i riksdagen, enligt min mening, är feministiskt initiativ. Dels för att F! har en ännu mer destruktiv ideologi, och dels för att det är tabubelagt i Sverige att gå emot feminismen; hade partiet väl kommit in hade vi snart sett både borgerliga och socialistiska partier anpassa sig efter partiets intersektionella agenda. Ett F! i riksdagen hade inneburit en allvarlig diskusförskjutning till det sämre.

 

 

På samma sätt skulle det innebära en rejäl förskjutning av diskursen, och realpolitiken, till det bättre om Miljöpartiet åkte ur riksdagen. Jag vill mena att Vänsterpartiet och Centerpartiet, som har växt rejält genom att fånga upp den flyktingvänliga opinionen, är betydligt mindre farliga än Miljöpartiet.

 

Vänsterpartiet kommer aldrig bidra till att släppa fram en borgerlig regering, vilket gör att de, även om partiet blir stort det här valet, redan kraftigt har kringskurit sin förhandlingsposition visavi Socialdemokraterna. Ser man till partiets historia är det också främst kring välfärdsfrågor som partiet har kämpat i förhandlingarna. Det är rimligt att tro att partiet inte hade lyft frågan om amnesti om inte Miljöpartiet hade tagit insiativet 2005. Vänsterpartiet är inte ett parti som på allvar strävar efter makt. Istället anser partiet att det är dess uppgift att stå upp för vissa grundläggande socialistiska och solidariska principer– frågor rörande finansiering och så vidare bevärdiga man sig inte med, det viktiga är att man bibehåller sin roll som ”påtryckare” .

 

– ”Jaså Miljöpartiet vill ha amnesti, ja men då vill vi också ha det – vi ställer krav, vi är solidariska”

 

Men Vänsterpartiets hjärtat slår trots allt främst för välfärdsfrågor, och det är kring dessa som eventuella förhandlingar med S kommer ske. Sossarna kommer troligen inte heller går med på några ytterliga liberaliseringar av migrationspolitiken, som saker ser ut idag.

 

Centerpartiet har tre alternativ efter september i år:

 

  1. Svika sina invandringsvurmande väljare genom att sätta sig i en Alliansregering där moderaternas migrationspolitik kommer gälla, då det är detta krav som SD har ställt för att inte blockera Kristersson som statsminister.

  2. Släppa igenom en moderat enpartiregering, och slippa ta det direkta ansvaret för att svika in sina invandringsvurmande väljare.

  3. Bilda regering tillsammans med socialdemokraterna + några ytterligare mittenpartier, och därmed svika sina nyliberala väljare.

 

Oavsett vilket alternativ som realiseras, kommer väljarnas romans med Annie Lööf och Centerpartiet snabbt svalna hösten 2018.

 

Alltså förblir det ännu stukade Miljöpartiet det främsta hotet mot Sverige och det svenska folket.

 

Därför blir min uppmaning följande fram till valet 9 september: sänk Miljöpartiet! Använd de kanaler och resurser ni har för att mema sönder partiet. Påminn som islamismen. Påminn partiets svikna kärnväljare om sveket i asylfrågan – var inte rädda för att driva väljarna i famnen på Centern och Vänstern; de gör mindre skada där än hos MP. Gör allt ni kan får att få bort detta destruktiva parti från svensk politik.

 

Lycka till!

 

 

 Gör Gustav ledsen i ögat!

 

 

 

Källor: 1, 2, 3, 4.