Redan när jag som barn läste ringentrilogin tyckte jag att den starkaste passagen var när Gandalf befriade Theoden från Sauromans förtrollning. Den talade till mig på ett djupt personligt plan. Även om jag inte var särskilt politiskt medveten på den tiden kände jag ändå igen den grundläggande sanningen i allegorin:
 
Samhället är sjukt. Någon har förtrollat oss. Vi ligger i dvala samtidigt som landet tas ifrån oss. Horder av orker och vilda män skövlar landsbygden, våldtar våra kvinnor, dödar våra barn, samtidigt som ormtungelögner ständigt viskas i våra öron från TV, radio och tidningar. "Bli inte arg", "inget blir bättre av att göra motstånd", "acceptera förändringen", "njut av livet, satsa på dig själv", "hänge dig åt förfallet" "om du blir arg, är du den omoraliske", "tänk på hur våldsmannen känner..".. Vi är så förtrollade, att när väl goda människor kommer till vår undsättning, då attackerar vi dem skoningslöst, kallar dem "bråkmakare", "rasister", "ryska robotar". Vår perception har blivit så vanställd av gift att vi inte längre kan skilja fiende från vän.
 
Att bli rödpillrad, att bli väckt ur fiendens förtrollning, kan vara en ganska dramatisk händelse; fullt jämförbar med den förändring som Theoden genomgår i boken. Att man blir vred på den som har hållit en i fångenskap är inte fel. Man har rätt att vara arg på den som har kränkt och bedragit en.
 
Vi får hoppas, för våra fienders skull, att den dag svenskarnas uppvaknande blir totalt att vi har en rättfärdig och mild konung likt Aragorn vid makten, ty ingen har blivit så lurade, bedragna och utnyttjade som vi har blivit.
 
 

Your witchcraft would have had me crawling on all fours like a beast.

dödens kultur Kommentera
 
Redan när jag som barn läste ringentrilogin tyckte jag att den starkaste passagen var när Gandalf befriade Theoden från Sauromans förtrollning. Den talade till mig på ett djupt personligt plan. Även om jag inte var särskilt politiskt medveten på den tiden kände jag ändå igen den grundläggande sanningen i allegorin:
 
Samhället är sjukt. Någon har förtrollat oss. Vi ligger i dvala samtidigt som landet tas ifrån oss. Horder av orker och vilda män skövlar landsbygden, våldtar våra kvinnor, dödar våra barn, samtidigt som ormtungelögner ständigt viskas i våra öron från TV, radio och tidningar. "Bli inte arg", "inget blir bättre av att göra motstånd", "acceptera förändringen", "njut av livet, satsa på dig själv", "hänge dig åt förfallet" "om du blir arg, är du den omoraliske", "tänk på hur våldsmannen känner..".. Vi är så förtrollade, att när väl goda människor kommer till vår undsättning, då attackerar vi dem skoningslöst, kallar dem "bråkmakare", "rasister", "ryska robotar". Vår perception har blivit så vanställd av gift att vi inte längre kan skilja fiende från vän.
 
Att bli rödpillrad, att bli väckt ur fiendens förtrollning, kan vara en ganska dramatisk händelse; fullt jämförbar med den förändring som Theoden genomgår i boken. Att man blir vred på den som har hållit en i fångenskap är inte fel. Man har rätt att vara arg på den som har kränkt och bedragit en.
 
Vi får hoppas, för våra fienders skull, att den dag svenskarnas uppvaknande blir totalt att vi har en rättfärdig och mild konung likt Aragorn vid makten, ty ingen har blivit så lurade, bedragna och utnyttjade som vi har blivit.