Med anledning av annandagens publicering på Motpol vill jag här ta tillfället i akt att publicera två ljudupptagningar baserade på texter skrivna av den nationalistiske poeten Patrick Pearse.

 

 

 

 

 

 

Först ut kommer några fragment från när Pearse satt fängslad efter det misslyckade upproret 1916. Fragmenten ger en klar och tydlig bild av Pearses personliga, likväl som politiska, motiv för revolten:

 

 

 

Nästa ljudupptagning är en tolkning av Pearses griftetal över Jeremiah O'Donovan Rossa från 1915. Talet är återgivet i Pearses retoriska stil. Pearse saknade all naturlig fallenhet för offentliga orationer - hans starka och välavvägda stil var enbart ett resultat av trägen övning. Talet pekar tydligt framåt mot revolten 1916, som när talet hölls, redan höll på att planeras:

 

 

 

 

 

Patrick Pearse

historia Kommentera
 
 

Med anledning av annandagens publicering på Motpol vill jag här ta tillfället i akt att publicera två ljudupptagningar baserade på texter skrivna av den nationalistiske poeten Patrick Pearse.

 

 

 

 

 

 

Först ut kommer några fragment från när Pearse satt fängslad efter det misslyckade upproret 1916. Fragmenten ger en klar och tydlig bild av Pearses personliga, likväl som politiska, motiv för revolten:

 

 

 

Nästa ljudupptagning är en tolkning av Pearses griftetal över Jeremiah O'Donovan Rossa från 1915. Talet är återgivet i Pearses retoriska stil. Pearse saknade all naturlig fallenhet för offentliga orationer - hans starka och välavvägda stil var enbart ett resultat av trägen övning. Talet pekar tydligt framåt mot revolten 1916, som när talet hölls, redan höll på att planeras: