Den Sydafrikanska vita befolkningen står idag under ett enormt tryck av den härskande svarta klassen.
 
För bara några dagar sedan fattade det sydafrikanska parlamentet ett beslut som kommer ge staten rätt att tvångskonfiskera de vitas egendom utan ersättning. Att den här konfiskeringen skulle ske under ordnade former, utan den välbekanta brutalitet och barbari som utmärker Afrika, betraktar jag som väldigt liten.
 
Boerna och den Afrikaans-talande minoriteten i Sydafrika sänder nu ut en desperat vädjan om ekonomiskt bistånd till förmån för en civil undsättningsorganisation som heter Suidlanders. Organisationen är tänkt att sammordna och leda evakueringsarbetet den dagen folkmordet på de vita Sydafrikanerna iscensätts av den svarta regeringen.
 
Se filmen här:
 
 
 

Free South Africa

identitetspolitik 2 kommentarer
Den Sydafrikanska vita befolkningen står idag under ett enormt tryck av den härskande svarta klassen.
 
För bara några dagar sedan fattade det sydafrikanska parlamentet ett beslut som kommer ge staten rätt att tvångskonfiskera de vitas egendom utan ersättning. Att den här konfiskeringen skulle ske under ordnade former, utan den välbekanta brutalitet och barbari som utmärker Afrika, betraktar jag som väldigt liten.
 
Boerna och den Afrikaans-talande minoriteten i Sydafrika sänder nu ut en desperat vädjan om ekonomiskt bistånd till förmån för en civil undsättningsorganisation som heter Suidlanders. Organisationen är tänkt att sammordna och leda evakueringsarbetet den dagen folkmordet på de vita Sydafrikanerna iscensätts av den svarta regeringen.
 
Se filmen här: