Free South Africa

2 kommentarer
Den Sydafrikanska vita befolkningen står idag under ett enormt tryck av den härskande svarta klassen.
 
För bara några dagar sedan fattade det sydafrikanska parlamentet ett beslut som kommer ge staten rätt att tvångskonfiskera de vitas egendom utan ersättning. Att den här konfiskeringen skulle ske under ordnade former, utan den välbekanta brutalitet och barbari som utmärker Afrika, betraktar jag som väldigt liten.
 
Boerna och den Afrikaans-talande minoriteten i Sydafrika sänder nu ut en desperat vädjan om ekonomiskt bistånd till förmån för en civil undsättningsorganisation som heter Suidlanders. Organisationen är tänkt att sammordna och leda evakueringsarbetet den dagen folkmordet på de vita Sydafrikanerna iscensätts av den svarta regeringen.
 
Se filmen här:
 
 
 
 
1 Midi:

skriven

Märkligt egentligen att inte musten gått ur den radikala delen av den svarta befolkningen. Av Sydafrikas 7 miljoner HIV/AIDS-smittade är övervägande majoriteten svarta och av dessa så är de våldsammaste av de unga männen särskilt drabbade pga extremt riskfyllda sexualvanor (våldtäkt, många sexualpartners utan skydd, bristande medicinering etc). Fertillitetstalet för afro-sydafrikaner har i varje fall rasat som en sten det senaste deceniet.

Svar: Intressant att fertiliteten har sjunkit så mycket i Sydafrika, det kände inte jag till. Mycket tyder på att afrikaner både biologiskt och kulturellt är en r-selekterad grupp, men det finns också exempel på till övervägande del svarta nationer som har lyckats få ner fertilitetssiffrorna - till exempel Jamaica. Uppenbarligen är Sydafrika på god väg också. Det vore intressant att se vad orsakerna är, länderna är ju trots allt fortfarande kraftigt underutvecklade, och högre fertilitetsgrad borde därför vara det väntade.
Siffrorna måste ju ner hursomhelst, annars kommer vi har en väldigt tuff situation med flyktingar från subsahariska Afrika om en generation eller så, mycket värre än det vi ser idag.
biopolitik.blogg.se

2 Midi:

skriven

Svar till ditt svar:
I Sydafrika kan det ha att göra med HIV/AIDS som sänker fruktsamheten starkt kombinerat med ett ökat användande av kondomer som minskar oplanerade graviditeter (norm i Afrika). På Jamaica är det nog snarare att kvinnorna börjar använda hormonella preventivmedel.

Fruktsamheten i Afrika kommer inte sjunka snabbt nog för att undvika en potentiell migrationsström på 100-tals miljoner även om det finns positiva exempel som Sydafrika och urbana Kenya samt urbana Etiopien. Det som kan göras är att investera i Sydafrika för att stärka den redan existerande migrationsströmmen dit samtidigt som man lär dem tolerans till mångkultur :). Redan varit otaliga kravaller mellan olika afrikanska grupper.