Kohort fruktsamhet kontra summerad periodfruktsamhet

Kommentera

Den typ av fruktsamhet som har berört hittills på bloggen är s.k. summerad periodfruktsamhet, alltså hur många barn som föds per år. Det finns dock ett annat sätt att mäta fruktsamhet ; kohort fruktsamhet. Kohort fruktsamhet är hur många barn som faktiskt har fötts i en viss ålderskategori efter att det att den fruktsamma perioden är avslutad vid 45 års ålder. Bland inrikes födda kvinnor har den kohorta fruktsamheten legat relativt stabilt runt 2,0 barn de senaste 50 åren.

 

Detta är naturligtvis bättre siffror än den summerade fruktsamheten, men inte särskilt imponerande om man jämför med till exempel den kohorta fruktsamheten bland vissa invandringsgrupper, som är uppåt 3,0 barn per kvinna. Den etnosvenska gruppen borde idealt sätt ha en fruktsamhet mellan 2,5 – 3,0 barn per kvinna, för att kunna hävda sig i den internationella och inhemska konkurrensen.

 

Röd flagga bör hissas när de vuxna är fler till antalet, eller lika många, som barnen vid släktsammankomster eller andra tillfällen när barnfamiljer samlas.